Our Vicars

Our Present Vicar

Rev. MANJUNATH SUNDER R
Mar Thoma Church, Hoskote
Banglore
 
     

Our Previous Vicars

Rev. M.V. Thomas (1978 - 81)
Moozhickal
Mannamaruthy
Makkapuzha P.O.
  Rev. Ninan Oommen (1981 - 85)
Ayrookuzhiyil House
Kowdiar
Trivandrum
Rev. K.P. Alexander (1985 - 88)
St. Thomas Marthoma Church
Narangnam P.O.
Pathanamthitta Dist
  Rev. S. Alexander (1988 - 91)
Jerusalem M.T. Church
Elampal P.O. Punalur
Kollam Dist.
Rev. K.G. Alexander (1991 - 94)
Sleeba M.T. Church,
Njalbhagam, Kaviyoor,
Thiruvalla
  Rev. George Abraham (1994 - 97)
St. Thomas M.T. Church
Kavungumprayar
Puramattom P.O. Thiruvalla
Rev. M.G. Thomas (1997 - 2000)
Mulaveli Bethanya
Karickom P.O
Kottarakkara
  Rev. K.A. Thomas (2000 - 2003)
Malayil Kuttiyil House
Edayaranmula
Pathanamthitta Dist.
Rev. V.S. John (2000 -2003)
St. Thomas M.T. Church
Niranam Central P.O.
Thiruvalla
  Rev. G Yohannan (2004 - 2007)
Rev. John George (2007 - 2010)   Rev. V.G. Babu (2010-2013)
Valiya Parambil Ebenezer
Punnala P.O- 689706
Pathanapuram
Mother Parish : Salem Marthoma Church, Chachipunna
Rev. M.T Varghese
(2013-2016)

Mukkoottil House
Kuzhikala P.O
Pathanamthitta
Rev. T. C Cherian
(2016-2019)
THALIKKALLUMKAL
KUMBALAMPOIKA
POPATHANAMTHITTA DIST,
Rev. SOJAN V THOMAS
(2019-2022)
Mar Thoma Church, Thalavadi
Alappuzha